Vietimme Blaxarilla mukavan päivän pelaillen legopalikoilla Lean-peliä!
Lean-peli on tuotannon kehitykseen ja parannukseen suunniteltu pelimuotoinen koulutus, jossa simuloitiin Blaxarin omaa tuotantoprosessia ja käytiin läpi tuotannon eri vaiheita. Pelin avulla oman prosessin toimintaa pystyi tarkastelemaan vähän eri perspektiivistä ja näimme konkreettisesti, mitä meidän on syytä kehittää ja missä tuotannon vaiheessa on esimerkiksi pullonkauloja, jossa toimintakäytäntöjä olisi syytä muuttaa.
Meillä oli todella mukava ja kehittävä päivä pelin parissa! Lean-peli toteutettiin yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa.
Tuotannon kehitykseen ja parannukseen suunniteltu Lean-peli