Vihreämmän pintakäsittelyn puolesta

Ympäristötyömme tärkeimmät tekijät ovat:

  • Materiaalien hankinta

  • Energiatehokkuus

  • Pintakäsittelyprosessin minimointi

Ekotehokas toimintatapamme

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) on määritellyt seitsemän periaatetta jotka ohjaavat myös Blaxar Oy:n prosessien ratkaisujen kehittämistä sekä tuotantoa. Nämä periaatteet ovat:

  • energiankulutuksen minimointi
  • tuotteissa käytettyjen materiaalien minimointi
  • tuotteiden kestävyyden parantaminen
  • prosessien tehostaminen
  • haitallisten aineiden päästöjen minimointi
  • kierrätyksen lisääminen
  • uusiutuvien luonnonvarojen maksimointi.